Zelené budovy - BREEAM

breeam

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) byl založen v roce 1990 v rámci britského systému posuzování staveb. Byl a zároveň je používán, na jedné straně pro certifikaci nově vznikajících budov a urbanistických studií, ale také jako příručka pokynů pro již stávající budovy a urbanizmus.

V závislosti na typu a funkci dané nemovitosti, ať už se jedná o pozemek nebo stavbu, je objekt hodnocen v deseti kategoriích.

Získané body jsou převedeny do procent, které se vynásobí určitým koeficientem/vahou přiřazenou ke každé kategorii, v závislosti na typu hodnoceného objektu.

Celkový počet "vyhraných" bodů z každé kategorie se sečte a převede na výslednou 6-bodovou stupnici:

  • < 30% - bez certifikace,
  • 30-44% - vyhovující,
  • 45-54% - dobře,
  • 55-69% - velmi dobře,
  • 70-84% - výborně,
  • 85% - vynikající.

Nejvíce bodů je možné vyhrát v kategoriích energie (21) a nejméně v kategorii vody (6).

Velkou výhodou systému je, že díky jeho jednoduchému přizpůsobení klimatickým podmínkám a právních předpisů jednotlivých zemí, se používá na celém světě.

Systémy hodnocení U.S. LEED a britský BREEAM jsou dvě nejdůležitější certifikace pro zelené budovy, ale ve skutečnosti existuje mnoho dalších systémů hodnocení pro posouzení souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Výběr a použití vhodného systému je důležitým prvkem při designu a výstavbě. Budova s certifikátem má prestiž, a to nejen na národní scéně, ale i té mezinárodní.