Návrhy kvalitního pracovního prostředí


V souvislosti s prudkým technologickým vývojem, obnoveným ekonomickým růstem a nedostatkem kvalifikované pracovní síly se dostává téma kvalitního pracovního prostředí do centra zájmu. Kancelář ušitá na míru potřebám firmy je její vizitkou a jedním z nástrojů jak udržet špičkové zaměstnance a jak přitáhnout nové talenty. Vytvořit kvalitní pracovní prostředí je dnes nutností pro firmy, které chtějí v rychle se měnícím obchodním světě trvale uspět.

Stejně jako se proměňuje generační struktura zaměstnanců a jak se otevírají nové možnosti, jak a kde pracovat, mění se tradiční pojetí administrativního sídla společnosti. Kanceláře budoucnosti by měly zahrnout nejen veškerý potřebný technologický komfort, ale vytvořit takové fyzické prostředí, které umožní podávat dobré pracovní výkony a podpoří komunikaci a sdílení informací mezi zaměstnanci.

K posledním trendům interiérového designu administrativních budov patří zejména: rezidenční prvky (kancelář je vnímána jako firemní domov, kde se objevují např. skvěle zásobené firemní kuchyňky a polstrovaná křesla v odpočinkových zónách), personalizace a soukromí pro práci (individualizovaná pracovní místa, tzv. tiché zóny, telefonní boxy), důraz na pohodlí (relax-zóny podporující neformální kontakty mezi zaměstnanci).

Možností jak vytvořit kvalitní pracovní prostředí je celá řada a vždy vycházíme z konkrétních potřeb dané firmy, z jejích obchodních plánů a specifických pracovních návyků jejích zaměstnanců. Jinak budou vypadat kanceláře rozvíjející se technologické firmy a jinak právnické kanceláře s dlouholetou tradicí.

Jak pracujeme?


Pro klienty připravujeme návrh pracovního prostředí (workplace strategy), který doporučí/ukáže optimální řešení a navrhne způsob jak ho vytvořit. Zahrnuje tyto postupné kroky:

Fáze 1: Příprava


V rámci přípravné fáze, která trvá cca 3-6 měsíců, iniciujeme řadu schůzek, během kterých krystalizují požadavky dané firmy na jejich nové kanceláře. Zpracováváme studii využívání stávajících prostor a uskutečníme průzkum spokojenosti mezi zaměstnanci. Na konci tohoto období máme k dispozici řadu dat, která se stávají základem pro naše odborná doporučení, jakým směrem se dále ubírat. Požadavky a možnosti firmy porovnáváme s aktuální situací na trhu, zda zůstat ve stávajících kancelářích a ty nechat přestavět, nebo se přestěhovat do nového a zde vytvořit nové pracovní prostředí.

Fáze 2: Návrh optimálního řešení


Na základě řady konkrétních údajů z uvedených šetření a rozhodnutí firmy ohledně místa firemního sídla připravíme koncept nového/upraveného pracoviště v několika variantách. Pro favorizované řešení připravujeme plán vnitřního uspořádání, konkrétní architektonické řešení (včetně 3D návrhu, vizualizací a výběru materiálu a barevnosti) a doplňujeme je o komplexní plán změny. Ze zkušenosti víme, že tato fáze může trvat opět 3-6 měsíců.

Fáze 3: Realizace


Poté, co byla odsouhlasena finální podoba nových kanceláří, začíná jejich výstavba. Pro naše klienty zajišťujeme projektový management (organizujeme výběrová řízení na jednotlivé subdodávky, které koordinujeme). Sledujeme dodržování architektonického řešení a odsouhlaseného rozpočtu. V rámci jednání s majitelem nemovitosti (stávající či nové kancelářské budovy) jsme byli v minulosti schopni dosáhnout zajímavých úspor na nákladech, např. díky využití zajímavých developerských pobídek či nalezení alternativního dodavatele stejně kvalitních služeb. Pro realizaci nových kanceláří je třeba si opět rezervovat 3-6 měsíců dle náročnosti interiéru.

Fáze 4: Zpětná vazba


Zhruba půl roku poté, co se firma nastěhuje, ji oslovíme znovu a požádáme o zpětné hodnocení našeho návrhu. Zajímá nás, co se osvědčilo, co naopak tolik nevyužívá, jak jsou s navrženým konceptem spokojení. Poznatky z konkrétních realizací rozšiřují naše profesní zkušenosti a umožňují zlepšovat naše služby.

Uvažujete o nových kancelářích, nebo chcete vdechnout nový život těm stávajícím? Nechte si zpracovat návrh pracovního prostředí, které se stane podkladem pro Vaše informované rozhodnutí. Náš tým kombinuje realitní odborníky různých specializací (realitní makléře se zaměřením na kanceláře, sociology, IT specialisty, stavební inženýry a architekty).