SSC Sector Speaks - Czech Republic

SSC Sector Speaks - Czech Republic

2015

Podle výsledků studie „BPO & Shared Services Centres in the Czech Republic: employees speak about the workplace” by atributy kancelářských budov mohly pomoci společnostem v jejich boji o „získání talentů“. V reportu, který připravily společnosti JLL a Skanska pod patronátem společnosti ABSL, bylo dotázáno více jak 1 400 zaměstnanců pracujících v sektoru sdílených podnikových služeb. Výsledky ukazují, že u mladých zaměstnanců hraje roli zejména atraktivní kancelářské prostředí a dostupnost lokality, které jsou klíčovými kritérii pro výběr zaměstnavatele. Moderní kancelářské prostředí navíc může zvýšit produktivitu a poskytnout zaměstnancům řadu dalších benefitů.