Prague Office Market - Q4 2017

Prague Office Market - Q4 2017

IV Čtvrtletí 2017

Ve 4. čtvrtletí roku 2017 bylo v Praze dokončeno pět kancelářských budov. Celkem bylo v tomto roce dokončeno přibližně 136 000 m2 kanceláří. Nepřetržitá silná poptávka po kancelářích vedla k dalšímu poklesu míry neobsazenosti o 0,25 procentního bodu na současných 7,5 %, což představuje nejnižší míru neobsazenosti od roku 2008. Ve 4. čtvrtletí vzrostlo nejvyšší dosahované nájemné v centru Prahy na úroveň 20,0 – 21,0 €/m2/měsíc.