Prague Office Market - Q1 2017

Prague Office Market - Q1 2017

I Čtvrtletí 2017

V 1. čtvrtletí roku 2017 byla v Praze dokončena jedna kancelářská budova. Celkem by v tomto roce mělo být dokončeno přibližně 151 000 sq m kanceláří. Nepřetržitá silná poptávka po kancelářích a omezená nová spekulativní výstavba vedla k dalšímu poklesu míry neobsazenosti o 1,2 procentního bodu na současných 9,4 %, což představuje nejnižší míru neobsazenosti od roku 2008. Ve 1. čtvrtletí zůstalo nejvyšší dosahované nájemné v centru Prahy na úrovni 19,0 – 20,0 €/sq m/měsíc.