Prague Office Market Pulse - Q4 2016

Prague Office Market Pulse - Q4 2016

IV Čtvrtletí 2016

V roce 2016 bylo dokončeno pouze 33 400 sq m kancelářských ploch, což představovalo nejnižší novou nabídku kanceláří, která kdy byla na pražském trhu zaznamenána. Nová nabídka kanceláří by nicméně měla opět vzrůst v roce 2017. V současné době je ve výstavbě přibližně 330 300 sq m a z toho by mělo být 171 300 sq m dokončeno v roce 2017. Nepřetržitá silná poptávka po kancelářích a omezená nová spekulativní výstavba vedla k dalšímu poklesu míry neobsazenosti o 1,1 procentního bodu na současných 10,6 %, což představuje nejnižší míru neobsazenosti od roku 2009. Ve 4. čtvrtletí zůstalo nejvyšší dosahované nájemné v centru Prahy na úrovni 19,0 – 20,0 €/sq m/měsíc.