Made in Czech

Made in Czech

2015

V posledních 24 letech jsme v České republice zaznamenali značný rozvoj. JLL proto připravilo publikaci, která vyzdvihuje jednu z nejsilnějších stránek České republiky a demonstruje její potenciál. Report „Made In Czech“ slouží jako průvodce pro mezinárodní výrobní společnosti a obdobně orientované podniky, jejichž cílem je vstoupit či posílit svoje působení na českém trhu. Publikace pokrývá všechny klíčové aspekty zakládání podniků a investování v České republice. Kromě toho poskytuje pohled na výrobní prostředí v České republice, informace týkající se trhu práce (pracovní síla, náklady), právního prostředí (daně, poskytování grantů a pobídek, zakládání podniku), výrobního sektoru, infrastruktury a trhu industriálních nemovitostí (akvizice, nájemné, tržní praxe).