Realitní slovníček

Landlord – Pronajímatel/ majitel budovy

Tenant – Nájemce/ kdo si prostory pronajímá

Leased premises – Pronajaté prostory

Rent – Nájemné

Headline rent – Základní nájemné bez vlivu slev a pobídek

Effective rent – Základní nájemné po odečtení vlivu slev a pobídek

Incentives – Pobídky/bonusy ze strany pronajímatele (nájemní prázdniny, příspěvek pronajímatele na výstavbu, jiný finanční příspěvek)

Rent free period – Nájemní prázdniny / období, po které se neplatí nájemné, pouze provozní poplatky a služby

Fit-out contribution – Příspěvek pronajímatele na výstavbu příček a jiného vnitřního vybavení v pronajatých prostorách nájemce

Workplace strategy – Studie využívání pracovního prostoru

Headcount – Počet zaměstnanců

Lease contract/Lease agreement – Nájemní smlouva

Heads of terms (HoT) – Základní podmínky nájmu/písemná dohoda o hlavních komerčních podmínkách nájmu

Viewing – Prohlídka

Shell & core – Hrubá stavba před dokončením

Space plan – Návrh využití pronajímaného prostoru /plán rozmístění pracovních míst, kanceláří, zasedacích místností, kuchyněk, recepce, archivů, apod.

Service charges – Provozní poplatky a služby, vč. dodávky médií, nad rámec nájemného

Add-on factor – Koeficient určující podíl nájemce na hrazení společně užívaných prostor v budově

Net lettable/rentable area – Čistá pronajímaná plocha / soukromá plocha „pod zámkem“ nájemce bez podílu společných ploch

Gross lettable/rentable area – Celková pronajímaná plocha, včetně podílu společných ploch

Fit out – Příčky a jiné vybavení pronajímaného prostoru

Fan-coil – Chladící a/nebo topící jednotka

Reinstatement – Uvedení pronajatých prostor do původního stavu na konci doby nájmu

Lease term – Doba nájmu

Break – právo nájemce ukončit nájem předčasně ke smluvenému datu před koncem základní doby nájmu

Expansion – Rozšíření plochy pronajatých prostor

Contraction – Redukce plochy pronajatých prostor

Extension – Prodloužení doby nájmu

Holdover – Krátkodobé prodloužení doby nájmu

RfP/Request for proposal – Žádost nájemce o poskytnutí oficiální písemné nabídky nájmu ze strany pronajímatele

RfR/Right of first refusal – Právo nájemce, aby mu byly uvolněné prostory v budově nabídnuty jako prvnímu

Sublease – Podnájem / nájemce poskytne pronajaté prostory do dalšího nájmu

Parking ratio – Podíl vyjadřující, k jak veliké pronajaté kancelářské ploše připadá právo pronájmu 1 parkovacího místa (např. 1/40 znamená 1 parkovací místo na 40 m2 kanceláří)

HVAC/Heating, ventilation, air-conditioning – Vzduchotechnika, topení a klimatizace

Raised floor – Zdvojená podlaha umožňující rozvedení kabeláže v prostoru

Suspended ceiling – Snížený podhled

Floor box – Pdlahová krabice, obvykle ve zdvojené podlaze, k umístění elektrických, počítačových a telefonních zásuvek

Telephone box/ telephone booth/cocoon – Malá místnost pro vedení nerušícího telefonického hovoru

Open plan – Pracovní prostředí / kancelář bez dělících příček

Indexation – Zvyšování nájemného podle inflace, obvykle jednou ročně

Commencement date – Začátek doby nájmu

Handover date – Datum předání pronajatých prostor