Doporučení klientů

Videa

Citáty

Allen & Overy Allen & Overy

Prodloužení nájemní smlouvy na 1.100 m2 v budově Stará Celnice, Praha 1

„Marcela Hogenová, office manažerka společnosti Allen & Overy LLP, uvádí: „Spolupracovali jsme s panem Karešem a jeho týmem JLL již počtvrté. Jejich práce splňuje nebo dokonce překračuje naše očekávání. Jednalo se o profesionální, spolehlivou a pro-aktivní poradenskou službu. Ocenili jsme především jejich znalost problematiky a zkušenosti z náročných jednání. Jejich znalost trhu a technické stránky věci je v procesu renegociace víc než žádoucí. Byli schopní jednat s naším pronajímatelem, který nám občas připravil těžké chvilky, způsobem, který pomohl dosáhnout dobrého výsledku, udržet přátelskou atmosféru a v klidné atmosféře dosáhnout vzájemného kompromisu. Víme, že pro nás udělali maximum a jsme rádi, že jsme je průběhu ročních jednání měli po svém boku.”

Marcela Hogenová, Office Manager v advokátní kanceláři Allen & Overy Czech Republic LLP

Lukoil Accounting and Finance Europe

Prodloužení nájemní smlouvy na 1,100 m2 v budově Louvre v Praze 5

„JLL disponuje profesionály s hlubokou znalostí realitního trhu. Jejich přístup byl v průběhu celého procesu renegociace vynikající, pomohli nám vyjednat lepší nájemní podmínky, ochránit naše zájmy a elegantně prosadit naše požadavky. Obecně řečeno, JLL nám pomohla sjednat takové podmínky, kterých bychom sami nedosáhli.”

Vít Dostál, ředitel pro rozvoj ve společnosti Lukoil Accounting and Finance Europe

Avast Avast

Projektové řízení a cost management pro společnost Avast (13.000 m2) v Enterprise Office Center v Praze 4

„Společnost JLL jsme pověřili projektovým řízením a cost managementem při relokaci naší firmy do nových prostor v administrativním komplexu Enterprise Office Center v Praze 4, kde jsme obsadili 7 pater a celkem 13.000 m2. JLL nás zastupovala jako projektový manažer, řešila pro nás vnitřní vybavení prostoru (fit-out) a procurement, koordinovala jednotlivé dodavatele a řídila samotné přestěhování. Pravidelně se účastnila jednání s majitelem budovy a díky jejím návrhům se nám podařilo ušetřit 1,9 mil EUR při zachování požadované kvality a převzít kompletně zařízené prostory včas. Avast doporučuje služby Oddělení projektového řízení JLL na obdobné projekty.”

Tomáš Princ, Property Manager, Avast

GES REAL

Dlouhodobá spolupráce s developerskou společností GES REAL

Společnost Jones Lang LaSalle významně napomohla uzavřít první a klíčovou nájemní transakci v administrativním objektu Crystal se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra, která obsadila bezmála polovinu této moderní třináctipatrové budovy.
„Jones Lang LaSalle byli naši opravdoví partneři. Několikaleté úsilí na přípravě projektu, cenotvorbě a jeho marketingu bylo zúročeno podpisem této první a pro nás zásadní transakce. Přiznám se, že když nám Eduard Forejt, který se na přípravě projektu Crystalu po celou dobu podílel, poprvé představil svůj návrh marketingu, který cílil na hrdost budoucích nájemců (hrdost nájemce na své sídlo), byli jsme trochu na pochybách. Avšak hned první (a dlužno říct, že jen pozitivní) ohlasy na tuto kampaň potvrdily, že je dobré JLL naslouchat, protože dokáží najít silný prodejní argument. U projektu Crystal našli emoci, kterou vhodně dále za developera hájili a prodávali před klientem. Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra byla jedním z prvních potenciálních nájemců, kterou naše kampaň oslovila. JLL v průběhu naší spolupráce prokázala své kvality, neboť i přes nemalá úskalí a časovou náročnost tohoto projektu vytrvala, a pomohla nám společně projekt „dotáhnout“. Podle mého je právě jejich přístup k projektu, tedy od A až do Z, důvodem, proč je nutné rozdělovat realitní agentury na konzultanty a brokery. A JLL jsou pro nás především konzultanti.”

Václav Thoss, Senior Project Developer společnosti GES REAL, a.s., která připravovala a vlastní kancelářskou budovu Crystal, Praha

Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim

Prodloužení nájemní smlouvy na 1,450 m2 v Palladiu, Praha 1

JLL represented client´s interests and needs at minimum 100% level and goes far beyond the usual service agreed in mutual contract. Gentlemen agreement valid the same as any written commitment.

Patrik Ziman, CFO, Boehringer Ingelheim Czech Republic